2 Nisan 2020 Perşembe

Sıva ve özellikleri

Sıva ve özellikleri

Binalar yapıldıktan sonra genellikle bir kaplama malzemesi ile kaplanırlar. Kaplama yöntemlerinden biriside binayı sıvamaktır.

Sıvanın Amacı

* Bina içinde ve dışında pürüzsüz yüzeyler elde etmek.
* Binayı ve onu teşkil eden yapı elemanlarını dış tesirlere karşı (soğuk, sıcak, kar, yağmur gibi iklimsel değişiklikler ile yangın tehlikesi) koruyarak yapıya güzel bir görünüş temin etmek.

Yapım yöntemi, malzemesi, ve fiyatları farklı olan bir çok sıva türü vardır. Bunları en ucuzu düz sıvadır. Düz sıva diğer sıvalara zemin olabileceği gibi başka bir kaplamaya da zemin teşkil eder. Örnek :Badana, suni esaslı hazır sıva (kaleterasit)

Yüzeylerin Sıvaya Hazırlanması

* Yüzeylerde asit sızıntısı olmamalı
* Yüzeylerde yağ, kir vb. olmamalı
* Kavlayan, çatlayan birimler tel fırça ve spatula ile dökülerek tamiri yapılmalı
* Yüzeylerde toz olmamalı
* Sıva öncesi yüzeyler ıslatılmalı
* Farklı genleşen malzemelerin ek yerlerine file örgü konulmalı
* Duvarların derleri 1 cm derinlikte açılmalı
* Donmuş yüzeylere sıva yapılmamalı

Dikkat edilmesi gereken hususlar

* Sıvaya başlanmadan önce, sıva alt hizaları saptanıp işaretlenmeli, yüzeyde kavlayan, çatlayan, çıkıntılı yerler tel fırça ve spatula ile kazınıp temizlenmeli, duvar dipleri betonsa süpürülmeli, topraksa kalas dizilmeli ve duvar yüzeyi iyice ıslatılmalıdır.
* Yeni sıvanmış bir binada, kirecin rutubet ve başkaca olumsuz tesirleri olacağından insanların binaya sıva bittikten 4-6 hafta sonra girmesine müsaade edilir.
* Dışarda hiç bir zaman don havalarda sıva yapılmamalı. İçerde ise önlem almak şartıyla mahsuru olmaz.
* Dış kısımda ince sıvalar şiddetli güneşli ve fazla rüzgarlı havalarda yapılmamalı. Veya güneşin çekildiği yüzlerde çalışılmalı, çabuk kurumadan korunmalı ve rutubetli tutulmalıdır.
* Sıvanacak imalatın tümüyle kurumuş olması şarttır.
* Sıva yapımına yukarıdan başlanır.
* Sıva için en elverişli mevsim, ilkbahar ve sonbahardır. İnşaat bitip duvarlar iyice kuruduktan sonra sıva işlerine başlanır.

Sıvaların Genel Özellikleri

Belirli amaçlarla inşa edilen yapılarda sıvalar, çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılır. Bu sınıflandırmalar sıvaların niteliklerini ortaya koyar. Sıvalar binalarda yapıldıkları yerlere göre iç ve dış sıvalar olmak üzere iki kısma ayrılır.

İç sıvalar, kaba inşaat elemanlarının bina içinde kalan yüzeylerine yapılan sıvalardır. Bu sıvalar elemanları dış etkilerden korumaktan ziyade, yüzeylerini düzeltmek ve görünümlerini güzelleştirmek amacı ile yapılır.

İç sıvalar

1- Rutubetli bodrum duvarları hariç, iç sıvalar umumiyetle kireç harçlı veya takviyeli olarak yapılır.
2- Kireç süzüldükten sonra kireç kuyusunda en az 3 hafta bekletilmiş olmalıdır.
3- Kum temiz, keskin köşeli olmak kaydı ile kaba sıvalar için 3 cm\’lik, ince sıvalar için 1 cm\’lik elekten elenmiş olmalıdır.
4- Harç 1 m3 kuma 0,33 m3 kireç hamuru, 110 litre su veya takviyeli ise 1 m3 kuma 225 kg çimento 0,170 m3 kireç, 135 litre su konarak elde edilir. İç sıvalarda birinci tip harç kullanılır.
5- Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Fenni Şartnamesi\’nde ortalama olarak kaba sıva kalınlığı 2 cm, ince sıva kalınlığının ise 1 cm olacağı tespit edilmiştir. Ancak duvar satıhları düzgün olduğu takdirde, bu kalınlıkları sırasıyla 1,5 ve 0,5 cm\’ye indirmek daha doğrudur.
6- İç sıvada kullanılan karışım genellikle ince agrega ve bağlayıcı içermekle beraber işlenebilirliği arttırmak, su tutma, gözeneklilik ve adhezyon gibi özelliklerini iyileştirmek için bazı mineral esaslı veya kimyasal maddeler ilâve edilebilir. Bunlar, alçı, çimento, kireç organik bağlayıcı, doğal veya kırma taş kumu, vermikülit veya genleşmiş perlit gibi özel malzemeler sayılabilir.
7- Çimento esaslı karışımlar kireç ile birlikte, kuvvetli aşınmaya karşı dirençli yüzeyler sağlar ve kimyasal etkilerle karşılaşmadıkça nemli şartlarda da yanıklıdır. Birbiri ardına uygulanan katmanlar arasında kuruma büzülmesinden dolayı yeterli süre bırakılmalıdır.
8- Alçı esaslı karışımlar çok az priz genleşmesi yaparlar. Bunun miktarı karışım oranlarına göre değişir. Fakat art arda yapılan uygulamalar beklemeye gerek kalmadan aynı gün uygulanabilir. Sıvanın erken kurumasından veya geciken genleşmesinden dolayı bozulmalar olabileceği unutulmamalıdır.
9- Lifli ve fiberli alçılar rijit olmayan, düşük veya değişken emme gösteren yüzeylerde kullanılır.
10- Priz genleşmesi düşük olan sıvalar veya özel bağlayıcı sıvalar, düzgün, yoğun yüzeylerde yüzeyi çentiklenmeden kullanılabileceği gibi alternatif olarak bağlayıcı katkılarla da kullanılabilir.
11- Renkli sıvaların yapımında oksit boyalar ile beyaz çimento kullanılmalıdır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: